John Stirling of Kippendavie


Kippendavie, Dunblane, Stirlingshire, Central Scotland, Scotland

1775 - 1816

No notes